Doornenburg team 1

Eerst buurten dan zorgen!

Wie zijn we en wat doen we?

Buurtzorg Doornenburg team 1 is een zelfsturend, enthousiast en flexibel team.

We zijn  deskundig op vele gebieden:

  • Ons team heeft een casemanager Dementie, aandachtvelders wondzorg, hartfalen en palliatieve zorg.
  • Wij zijn een BZ +met een gespecialiseerde ergo en fysio in ons team
  • Zorg voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en cliënten met dementie.
  • Voor chronisch zieken en inwoners die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben
  • indien u langer thuis wilt blijven wonen maar advies nodig heeft om dit te realiseren met bv hulpmiddelen of het regelen daarvan.
  • Patiënten die na een operatie tijdelijk verpleging of verzorging nodig hebben.
  • Specialistische, technische zorg zoals een PICC lijn, infuuspomp of voedingspomp.
  • We zijn geschoold in het huisbezoek (voor cliënten  bij wie de diagnose kanker is gesteld en die met ontslag naar huis gaan)
  • We hebben ruime ervaring in palliatief terminale zorg (voor ernstig zieke cliënten die thuis willen sterven)
  • We werken direct samen met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werk en andere hulpverleners en organisaties in de wijk

We bieden persoonlijke en professionele zorg, zonder onderscheid te maken op grond van ras, geloof, sekse of seksuele voorkeur. We kennen de wijk op ons duimpje en leveren zorg op maat voor elke individuele cliënt. Vanuit de Buurtzorgvisie werken we met een klein maar vast team. We zijn zichtbaar in de buurt en zoeken samen met onze cliënten naar oplossingen om hun onafhankelijkheid te vergroten.

OPROEP Momenteel zoeken we dringend nieuwe collega's!

Wij zijn op zoek naar een vrolijke, ondernemende en flexibele (wijk)verpleegkundige of (wijk)ziekenverzorgende die streeft naar de beste zorg voor de cliënt. Een prettige collega, die ook verantwoordelijkheid kan nemen. We zoeken iemand voor een vast dienstverband van 16-24 uren, maar een 0-uren contract is ook bespreekbaar

Als (wijk)verpleegkundige of -verzorgende bij Buurtzorg verricht je alle noodzakelijke begeleidende, verzorgende en verpleegtechnische handelingen in het verpleegkundig proces. Je bent verantwoordelijk voor intake en eindevaluatie. Je werkt daarbij nauw samen met andere (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Je zorgt voor korte lijnen naar huisartsen, andere eerste- en tweedelijns organisaties en naar informele zorg- en welzijnsorganisaties.

Voor meer informatie over deze vacature kun je het beste contact opnemen met ons teamtelefoonnummer

Wilt u meer weten over Buurtzorg Doornenburg team 1, neem dan contact met ons op.
Kerkstraat 3 a 06 - 30830029
6686 BS Doornenburg doornenburg@buurtzorgnederland.com